Ota yhteyttä

 

Aina ajan tasalla ja oikeassa paikassa

Infonäyttö

Tekstiviestimuistutukset ovat yksinkertainen ja tehokas tapa varmistaa, että potilaat saapuvat varatulle ajalleen. Automaattiset viestit vähentävät organisaatiolle kalliita peruuttamattomia käyntejä. Potilaille voidaan lähettää tekstiviestitse myös linkkejä mobiili-ilmoittautumiseen sekä tietoa ja ohjeita tulevista hoitokäynneistä.

Osana ilmoittautumisprosessia potilas saa käyntitulosteen, jossa on tiedot päivän ajanvarauksista ja ohjeet oikean odotusaulan löytämiseksi. Tämän lisäksi potilasta opastetaan ovenpieli- ja infonäyttöjen avulla. Kun potilaan vuoro koittaa, hän kuulee äänimerkin ja näkee infonäytöltä, mihin huoneeseen hänen tulee mennä. Sisäänkutsussa näytetään potilaan käyntinumero ja vastaanottohuoneen numero. Näin Akseli turvaa potilaan yksityisyyden.

Infonäyttöjä voidaan hyödyntää myös muun ajankohtaisen tiedon välittämiseen niin potilaille kuin henkilökunnallekin. Erään asiakkaamme terveysasemien infonäytöillä opastetaan, miten eri palveluihin hakeudutaan ja miten ajanvarauksia tehdään. Infonäyttöjä käytetään myös erilaisista yleisötilaisuuksista, tempauksista ja rokotuskampanjoista tiedottamiseen.

Ovenpielinäyttöjä käytetään hoitohuoneita koskevan tiedon esittämiseen ja yhdessä infonäyttöjen kanssa ne toimivat tehokkaana tiedotuskanavana niin potilaille kuin henkilökunnallekin. Ovenpielinäytöiltä näkee, kuka työskentelee parhaillaan kyseisessä tilassa tai mikä on viimeisimmän huoneeseen kutsutun potilaan käynti- tai vuoronumero.

Hoitohenkilökunnalle on oma Ammattilaisen näkymä, jonka kautta he voivat reaaliaikaisesti nähdä, että potilas on saapunut oikeaan odotustilaan ilman, että heidän tarvitsee poistua hoitohuoneesta. Organisaatiolla saattaa olla käytössään useita ajanvarausjärjestelmiä, mutta niiden sisältämät ajanvaraukset voidaan koostaa Ammattilaisen näkymään yhdeksi yhteiseksi ajanvarauslistaksi. Potilaan kutsuminen hoitohuoneeseen tapahtuu yhdellä hiiren klikkauksella. Muu henkilökunta näkee tapahtumat samanaikaisesti omilla näytöillään. Näkymästä voi myös paikantaa potilaan nykyisen sijainnin, tehdä työparisiirtoja ja seurata odotusaikojen kestoa. Viimeksi mainitusta toiminnosta on hyötyä esimerkiksi laboratorioiden näytteenotossa.

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä