Ota yhteyttä

 

 

Itsepalvelu-
ratkaisut ja opastus

Potilas hoitohuoneen ovella

Monipuolisia itsepalveluratkaisuja

Ajanvarauksiin ilmoittautuminen

Potilaille Axel Encounter tarkoittaa nopeaa ja sujuvaa asiointia ilman jonottamista. Ilmoittautumisen yhteydessä ajanvaraustiedot voidaan hakea useasta eri järjestelmästä ja koostaa niistä potilaalle yhtenäinen käynti.

Asiointi alkaa automaattisella tekstiviestimuistutuksella varatusta ajasta. Saavuttuaan paikalle potilas ilmoittautuu saapuneeksi joko saapumisaulassa tai suoraan oikeassa yksikössä. Ilmoittautuminen käy helposti näyttämällä itsepalvelukioskille kutsukirjettä, Kela-korttia, ajokorttia tai muuta korttia, jossa on viivakoodillinen henkilötunnus. Pääte tarkistaa, onko potilaalla ajanvarauksia kyseiselle päivälle, tulostaa kuitin ja opastaa potilaan oikeaan odotustilaan odottamaan vuoroaan. Kuitti sisältää tiedot potilaan ajanvarauksista ja henkilökohtaisen käyntinumeron.

Saamamme palautteen mukaan potilaat ovat tyytyväisiä itseilmoittautumiseen ja ikäihmisetkin omaksuvat itsepalvelukioskin käytön nopeasti.

Ilmoittautuminen itsepalvelupäätteellä ja mobiililaitteella

Jonottaminen, avun kutsuminen ja maksaminen

Kaikkiin toimenpiteisiin ei tarvita ajanvarausta. Itsepalvelukioskin voi asettaa toimimaan myös vuoronumeroautomaattina. Tällöin potilas valitsee päätteeltä jonon, johon hän ilmoittautuu. Pääte tulostaa potilaalle kuitin, jossa on vuoronumero ja opastaa hänet myös oikeaan odotustilaan.

Apukutsutoiminnon ansiosta hoitohenkilökunnan ei tarvitse olla aulatiloissa päivystämässä siltä varalta, että joku tarvitsee apua. Potilas voi kutsua apua itsepalvelukioskilla ja viesti avun tarpeesta välittyy henkilökunnalle, joka saapuu potilaan sijaintipaikkaan.

Axel Encounter tarjoaa ratkaisuja myös maksamiseen - potilas voi maksaa laskunsa käynnin yhteydessä itsepalvelukioskilla, jolloin maksamisesta välittyy tieto suoraan laskutusjärjestelmään.

Esimerkit itsepalveluratkaisuista - ilmoittautuminen kioskilla ja puhelimella sekä maksaminen kioskilla

Mobiiliratkaisut

Vastaanotolle tai jonoon ilmoittautuminen onnistuu myös älypuhelimella. Potilas saa ennen ajanvarauksen alkua tekstiviestin, jossa on linkki ilmoittautumissivulle. Tunnistautumisen jälkeen hän näkee puhelimestaan päivän ajanvarausten tiedot ja ohjeet oikeaan paikkaan. Jonoon ilmoittautuminen tapahtuu odotusaulasta löytyvää linkkiä tai QR-koodia käyttäen.

Mobiili-ilmoittautuminen sopii erinomaisesti tilanteisiin ja tiloihin, joihin ei haluta tai pystytä asentamaan perinteistä itsepalvelukioskia. Potilaat voivat odottaa vastaanottoaan hajautetusti, eikä heidän tarvitse oleskella samassa odotusaulassa. Potilas voidaan kutsua sisään, vaikkei hän olisikaan vastaanottohuoneen välittömässä läheisyydessä.

Linkki ilmoittautumissivulle ja päivän ajanvarausten tiedot

Aina ajan tasalla ja oikeassa paikassa

Opastus

Tekstiviestit, kioskit, tulosteet, opasteet, infonäytöt ja ovenpielinäytöt auttavat potilasta löytämään perille oikeaan paikkaan.

Tekstiviestimuistutukset ovat yksinkertainen ja tehokas tapa varmistaa, että potilaat saapuvat varatulle ajalleen. Automaattiset viestit vähentävät organisaatiolle kalliita peruuttamattomia käyntejä. Potilaille voidaan lähettää tekstiviestitse myös linkkejä mobiili-ilmoittautumiseen sekä tietoa ja ohjeita tulevista hoitokäynneistä.

Osana ilmoittautumisprosessia potilas saa käyntitulosteen, jossa on tiedot päivän ajanvarauksista ja ohjeet oikean odotusaulan löytämiseksi. Tämän lisäksi potilasta opastetaan ovenpieli- ja infonäyttöjen avulla. Kun potilaan vuoro koittaa, hän kuulee äänimerkin ja näkee infonäytöltä, mihin huoneeseen hänen tulee mennä. Sisäänkutsussa näytetään potilaan käyntinumero ja vastaanottohuoneen numero. Näin Axel turvaa potilaan yksityisyyden.

Itsepalvelupäätteen tarjoama käyntituloste ja käynnin tiedot puhelimen näytöllä

Infonäytöt ja ovenpielinäytöt

Infonäyttöjä voidaan hyödyntää myös muun ajankohtaisen tiedon välittämiseen niin potilaille kuin henkilökunnallekin. Axel tarjoaa monipuoliset työkalut infonäyttöjen sisällön muokkaamiseen. Erilaisia tiedotteita, uutisia tai mainoksia on vaivaton lisätä, poistaa ja muokata kerros- ja aulakohtaisesti. Erään asiakkaamme terveysasemien infonäytöillä opastetaan, miten eri palveluihin hakeudutaan ja miten ajanvarauksia tehdään. Infonäyttöjä käytetään myös erilaisista yleisötilaisuuksista, tempauksista ja rokotuskampanjoista tiedottamiseen.

Ovenpielinäytöt toimivat yhdessä infonäyttöjen kanssa tehokkaana tiedotuskanavana niin potilaille kuin henkilökunnallekin. Ovenpielinäytöllä voidaan esimerkiksi ilmoittaa, kuka työskentelee parhaillaan kyseisessä hoitohuoneessa tai näyttää viimeisimmän sisään kutsutun potilaan käynti- tai vuoronumero. Myös osastohuoneissa on mahdollista hyödyntää ovenpielinäyttöjä. Ovenpielinäytöllä voidaan näyttää huoneen nimi tai numero, huoneen ja sen vuoteiden tila sekä huoneen eristystaso. 

Käyntinumero infonäytöllä ja ovenpielinäytöllä

Ammattilaisen työkalut

Hoitohenkilöstölle on Axel Encounterissa oma näkymä, josta he voivat hallita potilasvirtaa ja ohjata hoitojen etenemistä reaaliajassa. Organisaatiolla saattaa olla käytössään useita ajanvarausjärjestelmiä, mutta niiden sisältämät ajanvaraukset voidaan koostaa Ammattilaisen näkymään yhdeksi yhteiseksi ajanvarauslistaksi. Ammattilainen voi reaaliaikaisesti nähdä, että potilas on saapunut oikeaan odotustilaan ilman, että hänen tarvitsee poistua hoitohuoneesta. Potilaan kutsuminen hoitohuoneeseen tapahtuu yhdellä hiiren klikkauksella. Muu henkilökunta näkee tapahtumat samanaikaisesti omilla näytöillään. Näkymästä voi myös paikantaa potilaan nykyisen sijainnin, tehdä työparisiirtoja ja seurata odotusaikojen kestoa. Viimeksi mainitusta toiminnosta on hyötyä esimerkiksi laboratorioiden näytteenotossa.

Esimerkki Ammattilaisen näkymästä

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä